Het Zandkasteeltje

Gezondheid en veiligheid

Werken met kinderen vraagt om diverse veiligheid- en gezondheidsmaatregelen. In dit deel van ons beleid vindt u terug hoe wij de veiligheid en de gezondheid van de kinderen waarborgen.

Voorschriften en protocollen

Kinderdagverblijf het Zandkasteeltje waarborgt de veiligheid en gezondheid op een verantwoorde manier, volgens de wettelijke voorschriften. Jaarlijks vinden risico-inventarisaties plaats onder verantwoordelijkheid van de Directie Kinderopvang of assistent-leidinggevende. Voor zowel veiligheid als gezondheid hanteren wij passende protocollen. Hierin staan de werkwijzen uitgebreid beschreven. Jaarlijks vindt er een GGD-controle plaats, waarbij ook deze twee zaken een belangrijke plaats innemen. De inspectierapporten staan op de website en liggen op locatie ter inzage. Ook onze veiligheids- en gezondheidsprotocollen kunt u te allen tijde inzien.

Handelswijze bij ziektes

Bij het vermoeden van besmettelijke ziekte hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en overleggen we eventueel met de GGD. Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte, zullen wij u informeren over de te nemen stappen. Wij spreken dan ook met u af wanneer uw kind weer naar het kinderdagverblijf kan komen. Alle ouders worden (per e-mail) op de hoogte gebracht van de besmettelijke ziekte. Alle informatie die wij over dergelijke ziektes verstrekken is afkomstig van de GGD of het RIVM.

Zwangere vrouwen lopen risico bij besmettelijke ziekten zoals rodehond en vijfde ziekte. Wij vragen deze moeders daarom hun mailbox en het informatiebord bij de ingang extra in de gaten houden.

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.