Het Zandkasteeltje

Algemene voorwaarden

Het Zandkasteeltje hanteert de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de brancheorganisatie kinderopvang. Op onze overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing. Aanvullend op de algemene voorwaarden hanteert Het Zandkasteeltje specifieke plaatsing- en betalingsvoorwaarden. Deze liggen ter inzage op onze locatie(s).

Algemene voorwaarden

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.