Het Zandkasteeltje

Klachtenbeleid

Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje wil goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent: wanneer wij op de hoogte zijn kunnen we naar een goede oplossing zoeken of aan verbetering werken. Hier vindt u meer informatie over ons klachtenbeleid.

Afspraken vooraf

Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt met de ouders met betrekking tot de wensen/behoeften van de ouders en hun kind. Ook worden ouders geïnformeerd over de voor hen relevante regels en procedures binnen Het Zandkasteeltje. Ondanks goede informatie vooraf, afspraken over wensen, behoeften en regels, kunnen zaken anders gaan dan ouders willen of verwachten.

Een klacht indienen

Iedere klant van Het Zandkasteeltje heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Als een klant een klacht heeft kunnen twee wegen bewandeld worden: de interne en externe route. Intern houdt in dat de klant binnen Het Zandkasteeltje gehoor probeert te vinden via het Klachtenformulier. Extern betekent dat de klant direct of na afsluiting van de interne route een externe instantie benadert. De klant kan hiervoor de Geschillencommissie Kinderopvang an Peuterspeelzalen benaderen.

In de Klachtenregeling van Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje worden de doelstellingen en uitgangspunten van ons klachtenbeleid beschreven. Tevens is daarin de procedure opgenomen voor zowel de interne als de externe klachtenbehandeling.

 

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.