Het Zandkasteeltje

Kwaliteit

Wij begrijpen als geen ander dat het werken met kinderen veel vraagt op het gebied van veiligheid, kwaliteit en betrokkenheid.

Het Zandkasteeltje voldoet aan de hoge eisen die de overheid stelt aan aanbieders van kinderopvang. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen speelzalen. De naleving van deze wetgeving wordt gedaan door de GGD in opdracht van de gemeente Amsterdam. Jaarlijks komt er een GGD-inspecteur langs die onder andere het volgende controleert:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • het pedagogisch beleidsplan;
  • de werkwijze van de medewerkers, waaronder omgang met de kinderen;
  • of de beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben.

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. De inspectierapporten worden gepubliceerd op de website, maar zijn ook in te zien op de locaties.

Landelijk register Kinderopvang

Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.