Het Zandkasteeltje

Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een Oudercommissie verplicht en geeft deze verzwaard adviesrecht op diverse punten.

De directie van Kinderdagverblijf Het Zandkasteeltje onderschrijft de uitgangspunten van de wet en is dan ook voorstander van betrokkenheid en inspraak van ouders, zo laag en direct mogelijk in de organisatie. Zo worden alle onderwerpen waarbij inspraak van ouders mogelijk en gewenst is, besproken op een manier die dicht bij de ouders staat. Het Zandkasteeltje kiest er dan ook voor om per locatie een Oudercommissie in te stellen, die de belangen van kinderen en hun ouders behartigt op locatieniveau.

Taken van de Oudercommissie

De Oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking naar de ouders over activiteiten die de oudercommissie onderneemt. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de commissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie.

Van de commissie wordt naast hun adviserende rol, een actieve bijdrage verwacht bij:

  • het organiseren van ouder- en/of thema-avonden;
  • het inbrengen van informatie voor de nieuwsbrief;
  • het meewerken aan bijzondere activiteiten.

De samenstelling, werkwijze e.d. van de commissie zijn vastgelegd in reglementen. Wanneer u vragen heeft of een keer wilt meedenken met de Oudercommissie, dan kunt u contact opnemen via: oudercommissie@hetzandkasteeltje.nl.

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.