Het Zandkasteeltje

Visie en missie

Het Zandkasteeltje is een kleinschalig en eigentijdse kinderopvangorganisatie en bestaat uit ervaren en bevlogen medewerkers. Wij bieden ouders complete en professionele opvang voor kinderen van 0-13 jaar, 52 weken per jaar. Uw kind krijgt bij ons de mogelijkheid te spelen, andere kinderen te ontmoeten en zich te ontwikkelen. Alles wordt daarom aangeboden in een huiselijke sfeer waar u en uw kind zich thuis zullen voelen. Hier leest u meer over onze visie en missie.

Het Zandkasteeltje heeft zich tot doel gesteld om kwalitatief goede opvangmogelijkheden aan te bieden. De pedagogische basisdoelen die wij nastreven dragen zorg voor optimale ontplooiingskansen voor ieder kind. Op de groepen zorgen wij er daarom zorg voor dat…

  • De kinderen zich veilig voelen in de omgeving en groep;
  • De persoonlijke competentie van de kinderen wordt ontwikkeld door het stimuleren van zelfstandigheid en creativiteit;
  • De sociale competentie van de kinderen wordt ontwikkeld, waarin ook de taalontwikkeling een belangrijke rol speelt;
  • Normen en waarden worden overgedragen, waarbij de kinderen leren respect te hebben voor zichzelf, anderen en hun omgeving.

Visie

Het Zandkasteeltje levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Ieder kind wordt namelijk in de gelegenheid gesteld zich op zijn/haar eigen tempo op emotioneel, lichamelijk, cognitief, sociaal en creatief vlak te ontwikkelen. De mate en tempo hiervan zijn voor een groot deel afhankelijk van de omgeving waar het kind in opgroeit.

Het Zandkasteeltje staat voor een kleinschalige kinderopvang met passie en creativiteit, waarbij de ontwikkelkansen voor kinderen centraal staan. Bij Het Zandkasteeltje hechten wij grote waarde aan openheid, respect, geborgenheid, veiligheid en de persoonlijke benadering, ten aanzien van zowel de kinderen als de ouders en pedagogisch medewerkers.

Missie

Het Zandkasteeltje biedt voor alle kinderen van 0-13 jaar de mogelijkheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, geheel aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van ieder individueel kind. Dit gebeurt binnen in een omgeving waarin een kind sociale vaardigheden kan ontwikkelen en het zich de algemeen geldende waarden en normen spelenderwijs eigen maakt.

Uitgangspunt is dat elk kind uniek is en dat wij de eigenheid van kinderen respecteren zodat kinderen ook leren anderen te respecteren.

Neem contact met ons op

Benieuwd naar hoe we onze visie en missie in de praktijk brengen? Neem dan contact op voor een vrijblijvende rondleiding via telefoon 020 – 218 43 33 of via het contactformulier.

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.