Het Zandkasteeltje

Openings- en sluitingsdagen

  • De openingstijden van de locaties van het Zandkasteeltje zijn tussen 07.30 en 18.30 uur.
  • Het kinderdagverblijf is 11 uur per dag open.
  • De buitenschoolse opvang (BSO) locaties zijn open vanaf het moment dat de school uitgaat tot 19.00 uur.
  • Tijdens vakanties wordt er vakantieopvang aangeboden van 8.30 tot 19.00 uur
  • De BSO is altijd open als de scholen gesloten zijn, ook tijdens de schoolvrije dagen die de school aan het Zandkasteeltje heeft doorgegeven. Deze worden opgenomen in de overeenkomst.

Gesloten tijdens officiële feestdagen

Het Zandkasteeltje is zo goed als het gehele jaar geopend.

Onderstaand een overzicht van de sluitingsdagen 2019

Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari
Jaarlijkse studiedag: vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag : maandag 22 april
Hemelvaartsdag: donderdag 30 ei
Tweede Pinksterdag:  maandag 10 juni
Eerste en tweede Kerstdag: woensdag 25 en donderdag  26 december

Schoolvakanties

De schoolvakanties die het Zandkasteeltje hanteert zijn gebaseerd op de data die het Ministerie van OCW aanwijst en adviseert voor de regio Noord. Voor deze periodes worden de overeenkomsten voor vakantieopvang afgesloten. Tijdens deze dagen is het Zandkasteeltje gewoon open.

Data van 2019: https://www.schoolvakanties-nederland.nl/schoolvakanties/Amsterdam.html

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.