Het Zandkasteeltje

Peutergroep de Zeepaardjes (2-4 jaar)

De peutergroep is voor kinderen van ongeveer 2 en 3 jaar. De zelfstandigheid van de kinderen wordt steeds groter en het ‘zelf doen’ is begonnen. De kinderen krijgen ook meer oog voor de mensen en andere kinderen om hen heen. De eerste echte sociale interactie tussen de kinderen komt tot stand. Er kunnen nu met de kinderen groepsactiviteiten gedaan worden in kleine of grote groepjes. Het fantasiespel beleeft hoogtijdagen; er lopen veel brandweermannen en prinsessen rond. De medewerkers geven de kinderen de ruimte om ‘hun eigen ik’ te ontdekken en begeleiden de kinderen tijdens hun zoektocht naar normen en waarden.

Dagritme

Het Zandkasteeltje houdt een dagritme aan dat op het kind en de groep is afgetemd, waarbinnen het kind de juiste zorg krijgt. De groepen van Het Zandkasteeltje zijn zo samengesteld  dat er volle aandacht is voor de specifieke behoeftes die bij een bepaalde ontwikkelingsfase horen.

Voor de dreumesen en peuters is een vaste dagindeling. Hieronder een weergave van de dagindeling op de peutergroep:

Tijd Activiteit(en)
07.00 – 09.00 uur Inloop van kinderen. Vrij spelen op de (gezamenlijke) groep, een boekje lezen, of puzzelen.  De groepsleidsters bespreken bijzonderheden met de ouder(s)/verzorger(s).
Kinderen die tussen 07.00-08.00 binnenkomen krijgen een gezond ontbijt aangeboden. Het ontbijt wordt gezamenlijk aan tafel genuttigd.
09.00 –  09.45 uur (Kinderen gaan naar hun stamgroep). Tijd voor een liedje/verhaaltje. De kinderen gaan gezamenlijk aan tafel om fruit te eten en te drinken.
09.45 – 10.30 uur Kinderen die gestart zijn met de zindelijkheidstrainingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd hierbij. Kinderen die zelfstandig naar het toilet kunnen, gaan onder toezicht van de medewerker naar het toilet.
10.30 – 11.30 uur Vrij spel. Binnen, en bij goed weer in de buitenlucht.
11.30 – 12.00 uur Een gerichte activiteit,zoals muziek, voorlezen, knutselen.
12.00 – 12.30 uur Lunch. Er wordt een liedje gezongen voor het eten. Kinderen krijgen een verse, gezonde maaltijd met een glas melk/sap.
12.30 – 13.00 uur De kinderen gaan naar het toilet en daarna naar bed om te rusten. Oudere peuters kunnen een spelletje spelen of een activiteit doen met de leidsters.
15:00- 15.15uur De kinderen worden uit bed gehaald. Er wordt geplast. De kinderen mogen daarna vrij spelen
15:15 – 15:30 uur Met z’n allen aan tafel. Zingen een liedje, en spelen een kringspelletje.
15.30 – 16.00 uur Kinderen blijven aan tafel zitten en gaan lekker eten en drinken. Voor het eten wordt een liedje gezongen of een verhaaltje voorgelezen.
16.00 – 16.30 uur De kinderen gaan naar het toilet.
16.30 – 17:00 uur Activiteiten in de groep, bijvoorbeeld  puzzelen, liedjes zingen, kleien, knutselen.
17.00 – 18.00 uur De kinderen kunnen opgehaald worden.

 

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.