Het Zandkasteeltje

Wenbeleid

Een wenperiode in een kinderopvang is belangrijk voor kinderen. Daarom heeft Het Zandkasteeltje een wenbeleid.

Een kind komt in een nieuwe omgeving, vol nieuwe gezichten, nieuwe regels en gebruiken. Deze wenperiode is van belang zodat het kind voldoende vertrouwd kan raken met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de leidsters en andere kinderen. De pedagogisch medewerker zal het kind goed begeleiden in die eerste spannende periode. Ook voor ouders is het fijn om te vertrouwd raken met de werkwijze van Het Zandkasteeltje en gedurende deze wenperiode te kunnen bekijken of deze werkwijze past bij hun situatie.

Bij het Zandkasteeltje komt uw kind gedurende de eerste drie dagen van de plaatsingsovereenkomst bij ons wennen. De eerste wendag is van 10.00-13.00, waarbij u (één van de ouders) van 10.00-11.00 meekomt voor het intakegesprek. De tweede wendag is van 9.00-13.00 en de derde wendag is van 9.00-15.00. Uiteraard kijken wij altijd naar de specifieke behoeften van uw kind en passen het schema indien nodig aan.

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.