Het Zandkasteeltje

Tarieven

Het Zandkasteeltje biedt diverse afnamemogelijkheden, zodat dit altijd passend is voor uw situatie. U kunt bij Het Zandkasteeltje kiezen voor de volgende afnamemogelijkheden:

 • Hele dag opvang
  Uw kind wordt wekelijks op dezelfde dag(en) opgevangen
 • Halve dag opvang
  Uw kind wordt wekelijks op hetzelfde dagdeel/dagdelen opgevangen
 • Flexibele opvang
  U heeft wisselende werkdagen/tijden. Uw kind kan wekelijks op andere dag(delen) opgevangen worden. Met deze opvangvorm heeft u meer flexibiliteit, zodat dit passend is met uw werkschema.

Tarieven 2019

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang regulier (basisschool met een regulier rooster)

Buitenschoolse opvang continurooster (basisschool met een continurooster)

Strippenkaart (incidentele opvang)

Tarieven 2018

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse opvang regulier (basisschool met een regulier rooster)

Buitenschoolse opvang continurooster (basisschool met een continurooster)

Strippenkaart (incidentele opvang)

Kinderopvangtoeslag

Maakt u gebruik van kinderopvang? Dan is de kans groot dat u hiervoor kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Dit is een bijdrage van de overheid in de kosten voor kinderopvang. U kunt de toeslag op uw eigen rekening laten storten, maar ook rechtstreeks op de rekening van Het Zandkasteeltje. Wij verrekenen de kinderopvangtoeslag dan met de opvangkosten die u aan ons moet betalen. U betaalt dan maandelijks alleen uw eigen bijdrage.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U werkt, volgt een traject naar werk , een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U hebt met Het Zandkasteeltje een contract afgesloten.
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang. Dit is uw eigen bijdrage.
 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden dan kunt u gemakkelijk berekenen voor hoeveel uur u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Houd hiervoor uw inkomensgegevens bij de hand.
Via de volgende link kunt u eenvoudig een proefberekening maken.

Komt u er niet helemaal uit? neem contact met ons op, we helpen u graag bij  het maken van de proefberekening en/of geven u meer uitleg over de kinderopvangtoeslag.

Op zoek naar kinderopvang voor uw kind?
We maken graag persoonlijk kennis met u.